... och så vill vi ha orginalen.

 

Emellanåt händer det att brudpar och andra som vill bli eller redan har blivit fotograferade också vill ha orginalbilderna, d.v.s. de fullt upplösta digitala orginalen. För några år sedan var det några ströförfrågningar per år, men nu när det är digitala media som blivit normen i bildsammanhang har förfrågningarna blivit fler.
Ja - vad gäller och hur ska man göra?
Man vill ju i det längsta undvika olustiga situationer och därför följer här nedan i ganska utförliga ord hur det ligger till.

•••• •••• ••••

Jag har varit med om att en kund fått sina bilder ( = papperskopior ) och sedan önskat få även de digitala orginalen utan ytterligare kostnad, för "... de har jag ju redan betalat för. Det är orimligt att jag ska betala fler gånger för den bilden ". Om man vill ha fler pappersbilder ... ska de då också vara gratis / inkluderade? "Jag har redan betalat."

En kvinna begärde för några år sedan att få negativen till bröllopsbilderna för att så var det "alltid" i det land hon kom från. Och när hon åkte hem dit kunde hon få bilder gjorda där. Nja ... tyvärr går det inte till så här i Sverige.

Det är ibland lite knepigt att nå hela vägen fram med en förklaring, men de flesta vet nog ungefär hur det ligger till.
Vi säger så här: Om du köper en kostym får du inte skräddarens mallar på köpet. Om du köper en kniv och en gaffel
får du inte fabrikens pressverktyg på köpet. Om du får bilen omlackerad får du inte kostnadsfria påbättringsjobb
gjorda i den färgen i framtiden. O.s.v.

Men du kan köpa t.ex. dina bröllopsbilder i digital form om du vill.... och du kan faktiskt få köpa loss orginalen om du vill.

Om jag tar dina bröllopsbilder kan du få köpa loss de ekonomiska rättigheterna. Du kan få alla de högupplösta orginalbilderna på en CD. Jag tar normalt 100 - 150 bilder ( fast ibland mycket fler ) vid brudparsfotografering
och det är oftast tillräckligt med en timme för att göra detta.

Du kan få fotografering plus bildorginal på CD eller minneskort till en kostnad av 6.000.-
Jag friskriver mig dock från ansvar för hur bilderna blir när du / ni får kopior gjorda, eftersom detta då ligger utanför min kontroll. Ingen redigering görs av mig -- då är det ju inte fråga om orginal längre. Men om du själv eller någon du känner har goda kunskaper i digital bildbehandling kan det vara ett intressant alternativ för en del brudpar. Då har ni obegränsade möjligheter att göra bilder utan ytterligare kostnader till mig. Så här har jag gjort flera gånger.
Har du ett CF-minneskort med dig kan jag ta bilderna på det och du har omedelbar tillgång till hela materialet!

Jag använder f.n. en Nikon D800E och du kan få bilderna i 20 Mpix eller 36 Mpix storlek -- du väljer. Same price.

På samma sätt kan jag erbjuda motsvarigheten på film om detta skulle vara ett bättre alternativ för er.
Då kan du få den exponerade filmen med dig så fort fotograferingen är klar. Viss begränsning i bildantal blir det p.g.a. filmval / -format. (Knappast särskilt aktuellt nuförtiden, men möjligheten finns.)

 

 

 

Lite grand om juridiken kring bilder och fotografier. Vem får göra vad?

Enligt lagen om bildrätt och copyright behöver fotografen inte tvivla alls. De bilder som man tar har man rätten till. Punkt slut. Undantag är om man som anställd fotograf på t.ex. en dagstidning tar bilder som sedan publiceras. Då är det arbetsgivaren / företaget som har den ekonomiska rätten, men den ideella bildrätten tillhör fortfarande fotografen.
I klartext betyder det att arbetsgivaren / företaget betalar lön som antas omfatta rätten att använda de bilder den anställde tar utan att betala ytterligare ersättningar. Den anställde fotografen kan dock neka till att en bild används om den t.ex. skulle få honom / henne att framstå i negativ dager eller i ett för denne negativt sammanhang.

Det finns alltså två sorters bildrätt:
1. Den ekonomiska bildrätten reglerar vem som får ta betalt för att göra kopior eller sälja användningsrätt till en bild. Den ekonomiska bildrätten kan av fotografen överlåtas till annan person. ( = de 6000.- nämnda lite högre upp)
2. Den ideella bildrätten som alltid finns hos upphovsmannen. Denne avgör vad som får göras med bilden, t.ex. manipuleringar, beskärning m.m. och även i vilket sammanhang bilden får användas. I bröllopssammanhang har en fotograf som säljer den ekonomiska bildrätten knappast några synpunkter på hur bilderna beskärs eller justeras för privat bruk, men kanske om köparen skulle vilja använda bilden i ett kontroversiellt sammanhang.
Säg t.ex. att köparen i sin tur säljer en bild till en reklambyrå som i en annons propagerar för något som får fotografen att framstå i oönskad dager. Säg att bilden förvanskas och förfulas och blir huvudbild i en artikel om vad man kan göra om en bröllopsfotograf strular till allt för brudparet och alla bilder misslyckas. Credit foto: xyz foto i A-köping.
Den ideella bildrätten går enligt lag inte att köpa / sälja.

Som anlitad / inhyrd fotograf gäller att man har alla rättigheter till bilden om inte annat är överenskommet.
När man anlitar en fristående fotograf betalar man denne för att han / hon ska ta bilder, d.v.s. utföra ett arbete.
Dock inkluderar normalt inte den ersättning man betalar den ekonomiska bildrätten.
Man har som fotograf vanligen ett paketpris på den tjänst man utför, t.ex. själva arbetet / fotograferingen plus att det ingår si eller så många bilder i en viss storlek plus ett album och vad mera man nu erbjuder. Men rätten att framställa fler kopior ingår inte. Som fotograf har man rätten att utföra detta mot ersättning. D.v.s. om man vill ha fler kopior av en bild kostar det någonting.

Mina priser är mycket måttliga. Jämför gärna!

 

Jag hoppas detta har rätat ut en del frågetecken. Du får gärna fråga mer.

Tillbaka till huvudsidan

 

 

Alla bilder som tas av fotograf Eric Hammerin / Erics Foto är enligt lag skyddade mot all slags kopiering. Det är beställarens ansvar att tillse att denna lag följs. ( Ref: lagen om rätt till fotografisk bild 1960/730 samt upphovsrättslagen från 1 juli 1994) Fotografirätten förbehålls fotografen. Negativ och orginal är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits. Bild får ej reproduceras utan att först inhämta fotografens godkännande.

 

Vill du se lite mera om copyright och fotografilagen?

http://student.educ.umu.se/~liahod03/sda07v03/Upphovsratt.htm

http://www.blf.se